koalena: (haircut)
[personal profile] koalena

42_Answer[1]
Спасибо всем, кто уже поздравил на фб.

Date: 2017-03-29 07:02 am (UTC)
From: [identity profile] henic.livejournal.com
Вот и ответ на главный вопрос... :)

Поздравляю!

Спасибо!

Date: 2017-03-29 07:08 am (UTC)
From: [identity profile] koalena.livejournal.com
да, я дождалась!

(отредактировала пост, чтоб с картинкой)

Date: 2017-03-29 07:34 am (UTC)
From: [identity profile] oita.livejournal.com
C днем рожденья!
Удачи и всяческого благополучия.

Date: 2017-03-29 04:08 pm (UTC)
From: [identity profile] koalena.livejournal.com
Спасибо!

Date: 2017-03-29 08:13 am (UTC)
From: [identity profile] krambambyly.livejournal.com
С днём рождения!!!)
Image

Date: 2017-03-29 04:08 pm (UTC)
From: [identity profile] koalena.livejournal.com
Спасибо!

Date: 2017-03-29 09:19 am (UTC)
From: [identity profile] genuine-elka.livejournal.com
Поздравляю!:)))
Осенью догоню:)

Date: 2017-03-29 04:09 pm (UTC)
From: [identity profile] koalena.livejournal.com
Спасибо, догоняй :)

Date: 2017-03-29 10:59 am (UTC)
From: [identity profile] shufel.livejournal.com
Поздравляю!

Date: 2017-03-29 04:09 pm (UTC)
From: [identity profile] koalena.livejournal.com
Спасибо!

Date: 2017-03-29 11:38 am (UTC)
From: [identity profile] a-str.livejournal.com
Ура! С днем рождения.

Date: 2017-03-29 04:09 pm (UTC)
From: [identity profile] koalena.livejournal.com
точно ура. спасибо!

Date: 2017-03-29 12:02 pm (UTC)
From: [identity profile] el-d.livejournal.com
И сюда того же ведрами!

Счастливо,
Антрекот

Date: 2017-03-29 04:09 pm (UTC)
From: [identity profile] koalena.livejournal.com
И здесь спасибо!

Date: 2017-03-29 12:11 pm (UTC)
From: [identity profile] pilpilon.livejournal.com
Поздравляю!

Date: 2017-03-29 04:09 pm (UTC)
From: [identity profile] koalena.livejournal.com
Спасибо!

Date: 2017-03-29 02:03 pm (UTC)
From: [identity profile] djtigerratt.livejournal.com
С днём рождения!

...И таки да, с днём достижения ответа на ГВЖВИВТ.

Date: 2017-03-29 04:08 pm (UTC)
From: [identity profile] koalena.livejournal.com
Спасибо!

Date: 2017-03-29 02:15 pm (UTC)
From: [identity profile] yankel.livejournal.com
Поздравляю!

Date: 2017-03-29 04:08 pm (UTC)
From: [identity profile] koalena.livejournal.com
Спасибо!

Date: 2017-03-29 05:49 pm (UTC)
From: [identity profile] gaertis.livejournal.com
С днём рождения!

Date: 2017-03-29 07:18 pm (UTC)
From: [identity profile] koalena.livejournal.com
Спасибо!

Date: 2017-03-29 06:52 pm (UTC)
From: [identity profile] irukan.livejournal.com
С Днем Рождения!!!

Date: 2017-03-29 07:18 pm (UTC)
From: [identity profile] koalena.livejournal.com
Спасибо!

Date: 2017-03-29 08:49 pm (UTC)
From: [identity profile] tumbochka.livejournal.com
И здесь с тортиком :-)

Date: 2017-03-30 05:31 am (UTC)
From: [identity profile] koalena.livejournal.com
Спасибо! :)

Date: 2017-03-30 05:31 am (UTC)
From: [identity profile] koalena.livejournal.com
Спасибо! Это ты сняла?

Date: 2017-03-30 02:46 pm (UTC)
From: [identity profile] underwoood.livejournal.com
конечно :)
я тебя поздравляю своими цветами

Date: 2017-03-30 05:30 pm (UTC)
From: [identity profile] koalena.livejournal.com
спасибо еще раз. люблю твои фото.

Date: 2017-04-01 03:03 am (UTC)
From: [identity profile] underwoood.livejournal.com
спасибо!

Date: 2017-03-30 02:09 am (UTC)
From: [identity profile] ikadell.livejournal.com
Ура! Мир с Коаленой сильно лучше!

Date: 2017-03-30 05:31 am (UTC)
From: [identity profile] koalena.livejournal.com
Спасибо!

Date: 2017-04-24 09:22 am (UTC)
anansie: (Default)
From: [personal profile] anansie
С днем рождения :)

Profile

koalena: (Default)
koalena

April 2017

S M T W T F S
      1
234 56 78
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Page generated Sep. 26th, 2017 02:03 am
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags